Nhạc sĩ Fx. Hùng Minh

Họ và tên: Phanxico Trần Hùng Minh

Sinh : 20/04/1966 Tại : Hội an, Quảng nam, VN

Sinh sống tại: Honolulu , Hawaii, USA

Sinh hoạt tại ca đoàn cộng đoàn các Thánh Tử đạo VN tại Hawaii.

Sinh hoạt với các đoàn từ 1995 đến nay.

Website: saturdaychoir.com

Email: phanxicotranminh@gmail.com

Các sáng tác hiện có: