Nhạc sĩ Viết Chung

Họ và tên: Giuse Đỗ Quang Trung
Sinh ngày: 06-05-1938
Tại: Liễu Đề – Bùi Chu – Nam Định
Vượt qua: 26-03-1996
Tốt nghiệp Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài gòn (1961)
Giáo sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế và Sài gòn (1962-1975)
Giáo sư âm nhạc Viện Đại Học Thành Nhân (1973-1976)
Nhạc sĩ Viết Chung để lại hàng vài trăm bài thánh ca và nhiều ca khúc viết về quê hương, nổi bật nhất trong các tác phẩm của nhạc sĩ Viết Chung là rất nhiều bản hợp xướng sử dụng các điệu thức âm nhạc cổ truyền Việt Nam với phần hoà âm phong phú, đặc biệt. Ngài là người đầu tiên dùng hòa âm Tây Phương để hòa âm cho những giai điệu dân ca Việt Nam.

Nhạc sĩ Viết Chung cũng đã đào tạo nhiều nhạc sĩ, nhiều ca trưởng và nhiều người hoạt động nổi danh cho nền thánh nhạc Việt Nam: Đức Toàn (ca đoàn Vượt Qua), Ngọc Linh, Phanxicô, Anh Tuấn, Vũ Văn Lịch, Hải Nguyễn (Mi Giáng) …

Các sáng tác hiện có: