Nhạc sĩ Duy Tân

Họ và tên: Phêrô Trần Duy Tân.

Sinh ngày 29/04/1925, tại làng Thượng Đồng, xứ Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Gia nhập  nhạc đoàn  Lê Bảo Tịnh năm 1947.

Nhạc sĩ Duy Tân được Chúa gọi về ngày 12/4/2011, tại Sài Gòn.

Gia sản ông để lại cho nền Thánh nhạc Việt Nam: hơn 600 ca khúc Thánh Ca.

Các sáng tác hiện có: