Nhạc sĩ Xuân Đàn

Họ và tên: Giuse Vũ Ngô Đàn
Bút danh: Xuân Đàn
Sinh năm : 1990

Đường vào âm nhạc:

Học sáng tác, ca trưởng, và hòa âm với người thầy – nghĩa phụ nhạc sĩ Hải Nguyễn từ năm 2011.

Hiện có khoảng ​100​ bài hát thánh ca bao gồm nhiều thể loại khác nhau.

Hiện nay là thành viên của Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh.

Thu gọn