Nhạc sĩ Lữ Hành

Họ và tên: Dominico Phạm Quang Sáng
Bút danh: Lữ Hành
Sinh năm : 1993

Đường vào âm nhạc:

Học đệm đàn nhà thờ với cô Trương Thanh Thục từ năm 2005.

Học sáng tác, ca trưởng, và hòa âm với người thầy – nghĩa phụ: nhạc sĩ Hải Nguyễn từ năm 2008.

Hiện có khoảng ​130​ bài hát thánh ca bao gồm nhiều thể loại khác nhau.

Hiện nay là thành viên của Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh.

Các sáng tác hiện có: