Nhạc sĩ Nhật Minh

Họ và tên : Giuse Nguyễn Văn Minh .

Sinh 05.05.1961 tại Đồng Nai .

Hiện có 450 ca khúc . Viết nhiều về Đức Mẹ và mùa hoa.

Thực hiện 3 CD : Hồn tôi khát Chúa. – Tiến dâng Mẹ – Ơn nghĩa Mẹ Cha .

Phát hành tuyển tập ca khúc : Hương Triều .

Hiện nay là Ns thành viên Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Xuân Lộc.

Thành viên nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh .

Các sáng tác hiện có: