Nhạc sĩ Thiên An

Lm. Antôn Maria Lê văn Thi

 Sinh ngày:  15 / 07 / 1954, tại Quy Hậu, Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình

Nguyên quán: xóm 8 xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ thường trú:  127 Cao Thắng, phường 17 , quận Phú Nhuận Tp. HCM

Hiện đang làm phó xứ Cốc Lếu (nhà thờ Lào Cai)

 

 

Các sáng tác hiện có:

Dữ liệu đang được cập nhật...