Nhạc sĩ Thế Thông

Tên thật: Bùi Thế Thông. Bút danh: Thế Thông.

Là hôn phu của Nhạc sĩ – ca trưởng Khương Huệ.

Sinh ngày: 18/10/1955. Nguyên quán: Ninh Bình.

Hiện đang ở tại: 17/2, Gia Yên, Xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Giáo xứ: Gia Yên, giáo hạt: Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc.

Là nhạc sĩ đoàn viên nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh, đảm trách cương vị đoàn phó quốc nội kiêm thủ quỹ nhạc đoàn.

Là thành viên lâu năm của Ban Thánh Nhạc Giáo phận Xuân Lộc.

Nhạc sĩ Thế Thông là một tên tuổi lớn trong làng thánh nhạc Việt Nam, đóng góp vào kho tàng thánh nhạc Việt Nam nhiều tác phẩm ca khúc và hợp xướng có giá trị cao về nhạc thuật và tín lý.

Nhạc sĩ Thế Thông cùng với vơ là nhạc sĩ – ca trưởng Khương Huệ đã đào tạo cho nền thánh nhạc Việt Nam nhiều nhạc sĩ, nhiều ca trưởng tài năng, có tâm huyết phục vụ nhiệt thành.

Các sáng tác hiện có: