Nhạc sĩ Thiều Quang

Chức danh: Linh Mục
Năm sinh: 1968

Tham gia Nhạc đoàn vào năm: 2013
Địa chỉ liên lạc: ” Hội Thừa Sai Việt Nam số 167 tỉnh lộ 2 ấp Đình xã Tân Phú Trung huyện. Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0906964281
E-mail: thieuquang@yahoo.com.vn

Hiện đang công tác mục vụ Phó giáo xứ Nam Thiên, giáo hạt Buôn Hô, giáo phận Ban Mê Thuột.

Địa chỉ: quốc lộ 14, xã Hòa Thuận, Thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk.