Nhạc sĩ Đạt Đức

 

Nhạc sĩ Đạt Đức

– Họ và tên : Antôn Trần Thành Đạt

– Sinh : 13-09-1966 .

– Tại : Tỉnh Gia định , Sài gòn

– Địa chỉ : 384 Xô Viết Nghệ Tĩnh . Phường 25. Quận Bình Thạnh.

– Hiện đang ở Giáo xứ Hàng xanh , Giáo hạt Gia Định, Giáo phận Tp. HCM.

– ĐT : 084. 08. 35112416  –  084. 0903824188

– Bút danh : Thành Đạt – Đạt Đức.

– Quá trình học nhạc :

– Người thầy đầu đời là Thân phụ , Nhạc sĩ Duy Tân, tác giả bài hát Trời cao ( Trời         cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tôi ).

– Sau đó tiếp tục học đàn ghita, organ, piano, nhạc lý, ký xướng âm, thanh nhạc, chỉ huy, phác họa tiết tấu, thánh nhạc trong phụng vụ và hòa âm, sáng tác với các Cha, các Sơ, các Thầy, các Nhạc sĩ :

– Các Sơ Nhà Trắng Sail Paul

– Sơ Ngọc Sương

– Sơ Thiên Lan

– Nhạc sĩ Nam Hải

– Nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến

– Thầy Thắng ( đàn nhà thờ Đức bà )

– Thầy Lâm Đức Hòa

– Thầy Đỗ Trung Thịnh

– Thầy Duy Tân (nguyên trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP. HCM)

– Thầy Thanh Đức

– Thầy Tấn Đạt

– Thầy Thanh Sử

– Nhạc sĩ Nguyễn Bách

– Nhạc sĩ Tiến Linh

– Nhạc sĩ Ngọc Linh

Nhạc sĩ Hải Nguyễn

Linh mục NS Kim Long

– Linh mục NS Xuân Thảo

– Linh mục NS Nguyễn Duy

– Tham gia Nhạc Đoàn Lê Bảo Tịnh năm 2012

– Đặc biệt yêu mến Thánh Ca , đa số bài viết về Thánh Ca , có vài bài về Tình ca và học đường.

 

 

 

 

 

Các sáng tác hiện có: