Những bài hát có ghi các điệu như Rumba, Slow… có được phép dùng trong thánh lễ không ?

Theo nguyên tắc, với những bài hát có ghi các điệu như Rumba, Slow… ta không được dùng trong thánh lễ.

Trong Thông cáo số 1-94 về thánh nhạc – Thông cáo của Ban Thánh Nhạc thuộc HĐGMVN, có viết: Khi sử dụng các nhạc khí như organ điện tử, guitar, đàn trống, đàn kèn, dàn nhạc hoà tấu… không được dùng các điệu Jazz và các điệu phát xuất từ đó để đệm cho người hát khi cử hành phụng vụ, vì các điệu này hầu hết đều có tính cách kích động, huyên náo… có thể thích hợp với các sinh hoạt khác, nhưng bất xứng với nơi thánh.

… Tiết tấu phải thích hợp với thánh nhạc nói chung và với từng loại hoạt động phụng vụ nói riêng. Ngay khi bày tỏ niềm vui thì phụng vụ cũng đã phần nào nghi thức hóa niềm vui đó. Nó không còn là niềm vui bộc phát trong đời thường nhưng bình dị hơn. Những bài hát bình ca và choral cho ta một mẫu mực về điểm này. Cũng vì thế mà Giáo Hội cấm sử dụng các điệu nhạc Jazz trong phụng vụ (Trích Thông cáo số 2-94 về việc chuẩn nhận các bài ca – Thông cáo của Ban Thánh Nhạc thuộc HĐGMVN)

Tuy nhiên, bài hát nào mà lại không có tiết điệu. Dù ta có ghi hay không ghi tiết điệu ở đầu bài thì bài hát tự nó đã có tiết điệu. Với tâm hồn đạo đức, ta mới có thể diễn tả bài hát cách đạo đức và mới hy vọng nâng hồn người hướng về Chúa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *