bochungNhạc sĩ Viết Chung

Họ và tên: Giuse Đỗ Quang Trung
Sinh ngày: 06-05-1938
Tại: Liễu Đề – Bùi Chu – Nam Định
Vượt qua: 26-03-1996
Tốt nghiệp Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn (1961)
Giáo sư Trường Quốc Gia Âm Nhạc Huế và Sàigòn (1962-1975)
Giáo sư âm nhạc Viện Đại Học Thành Nhân (1973-1976)
Nhạc sĩ Viết Chung để lại hàng vài trăm bài thánh ca và nhiều ca khúc viết về quê hương, nổi bật là rất nhiều bản hợp xướng sử dụng các điệu thức âm nhạc cổ truyền Việt Nam với phần hoà âm phong phú, đặc biệt. Ngài là người đầu tiên dùng hòa âm Tây Phương để hòa âm cho những giai điệu dân ca Việt Nam.

Nhạc sĩ Viết Chung cũng đã đào tạo nhiều nhạc sĩ, nhiều ca trưởng và những người hoạt động nổi danh cho nền thánh nhạc Việt Nam như: Nhạc sĩ Đức Toàn (ca đoàn Vượt Qua),Nhạc sĩ Ngọc Linh, Nhạc sĩ Phanxicô, Nhạc sĩ Anh Tuấn, Nhạc sĩ Vũ Văn Lịch, Nhạc sĩ Hải Nguyễn (Mi Giáng) …

(Visited 22 times, 1 visits today)