Nhạc sĩ Thiều Quang

Chức danh: Linh Mục
Năm sinh: 1968

Tham gia Nhạc đoàn vào năm:
Địa chỉ liên lạc: ” Hội Thừa Sai Việt Nam số 167 tỉnh lộ 2 ấp Đình xã Tân Phú Trung huyện. Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0906964281
E-mail: thieuquang@yahoo.com.vn

(Visited 13 times, 1 visits today)
Thu gọn