Nhạc sĩ Nhật Minh

  • Họ và tên : Giuse Nguyễn Văn Minh .
  • Sinh 05.05.1961 tại Đồng Nai .
  • Hiện có 450 ca khúc . Viết nhiều về Đức Mẹ và mùa hoa.
  • Thực hiện 3 CD : Hồn tôi khát Chúa. – Tiến dâng Mẹ – Ơn nghĩa Mẹ Cha .
  • Phát hành tuyển tập ca khúc : Hương Triều .
  • Hiện nay là Ns thành viên Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Xuân Lộc.
  • Thành viên nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh .
Thu gọn

Các sáng tác hiện có: