Nhạc sĩ Duy Tân

  • Họ và tên: Phêrô Trần Duy Tân.
  • Sinh ngày 29/04/1925, tại làng Thượng Đồng, xứ Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
  • Gia nhập  nhạc đoàn  Lê Bảo Tịnh năm 1947.
  • Nhạc sĩ Duy Tân được Chúa gọi về ngày 12/4/2011, tại Sài Gòn.
  • Gia sản ông để lại cho nền Thánh nhạc Việt Nam: hơn 600 ca khúc Thánh Ca.
Thu gọn

Các sáng tác hiện có: