Nên dùng chữ Alleluia hay Halleluia ?

Halleluia là chữ Do thái. Còn Alleluia là từ đã Latinh hoá. Bản văn phụng vụ lấy từ bản Vulgata (viết bằng tiếng Latinh), do đó

– Trước hết ta dùng y nguyên theo bản Vulgata nghĩa là dùng chữ Alleluia

– Thứ đến, các nước như Ý, Anh, Mỹ, Pháp đều dùng chữ Alleluia.

– Trong Lasousse, chỉ có ghi Alleluia.

– Trong Tự điển Anh-Việt của trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia viện ngôn ngữ học ghi từ Alleluia, còn Halleluia thì để trong ngoặc.

Tuy nhiên, ta dùng Alleluia không phải vì các lý do nêu trên, nhưng lý do chính là vì HĐGM quyết định và đã được Tòa Thánh phê chuẩn.

Lưu ý về cách đọc : Ta đọc là Al-lê-lu-gia (gia theo giọng miền Nam)

Lưu ý khi sáng tác : Ta đừng chỉ viết là Al-lê mà thôi (vì Al-lê-lu mới có nghĩa là Hãy ngợi khen chứ Al-lê thì không có nghĩa chi cả)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *