Có nên vũ (múa) trong thánh lễ không ?

Câu này thuộc phạm vi phụng vụ nhiều hơn. Chúng ta biết rằng, trong sách lễ Rô-ma không có chỗ nào nói đến vũ. Tuy nhiên, có nhiều quốc gia đã xin Tòa Thánh, và đã được phép vũ trong thánh lễ phù hợp với truyền thống dân tộc.

Tại Việt nam, theo chỗ chúng tôi biết thì HĐGM chưa xin, nhưng không rõ bởi đâu, tại Việt nam có nơi đã đưa hình thức vũ vào thánh lễ. Do đó, có một số Giám mục đã nghĩ tới việc xin phép. Ước mong rằng Ban Phụng tự của HĐGM nên quan tâm nghiên cứu để giải quyết vấn đề này.

Trong khi chờ đợi, thiết nghĩ rằng, các bài vũ phải trang nghiêm, không chiếm nhiều thời giờ và tránh rườm rà, để khỏi lấn át các phần khác trong thánh lễ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *