Có nên hát Alleluia rồi tiếp đó chỉ đọc câu xướng trước Phúc âm không ?

Hỏi:  Có nên hát Alleluia rồi tiếp đó chỉ đọc câu xướng trước Phúc âm không ?

Trong lúc chưa đặt nhạc cho những câu xướng đó, ta có thể làm như trên, nhất là vì tiếng Việt Nam là một thứ tiếng luôn có cung điệu, cho nên giọng đọc có thể tạm thay thế cho cung hát.

(Visited 38 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *