Nhạc sĩ Anh Kha

Chức danh: Linh mục
Năm sinh: 1933
Tham gia Nhạc đoàn vào năm: 1962
Từ trần: 14g30 ngày 2/10/2012
Đã xuất bản và phát hành: Mùa Hoa 97, Tôn Vinh Cha, CD Lắng Nghe Trái Tim, CD Bé Đây Chúa Ơi, CD Tiến Hoa 97.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Thu gọn