unnamed

Họ và tên: Dominico Phạm Quang Sáng
Bút danh: Lữ Hành
Sinh năm : 1993

Đường vào âm nhạc:

Học đệm đàn nhà thờ với cô Trương Thanh Thục từ năm 2005.

Học sáng tác, ca trưởng, và hòa âm với nhạc sĩ nghĩa phụ: Hải Nguyễn – Mi Giáng từ năm 2008.

Hiện có khoảng ​130​ bài hát thánh ca đã được imprimatur,  bao gồm nhiều thể loại khác nhau.

Hiện nay là thành viên của Nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh.